Събития

Първо пролетно училище за учители, директори и образователни медиатори

От 15 до 17 март 2024 по проект Inclusion4Schools във Вършец беше проведено първото Пролетно училище за учители, директори и образователни медиатори. В него взеха участие 45 души от училищата в Северозападна България. Те получиха нови знания по следните теми:

  • Критично мислене: критичното мислене може да бъде описано като способността да се мисли рефлективно и независимо. Темата включва използването на умения за разсъждение, активно участие в дебат и вземане на решения;
  • Комуникация: комуникационните умения са от съществено значение при работа с други хора – местна общност, институции и др. Умения за изразяване, яснота за изказа, обем на предоставяната информация. Емпатията, уважението и разбирането на невербалните знаци играят важна роля в общуването, както с учениците, така и с родителите и общността;
  • Изграждане на общност: споделяне на опит и възможности училището да се превърне в център на общността, в който участват родители, местни авторитети, културни и социални институции, местната власт.

Подбраните теми бяха оценени високо от участниците, защото предизвикват размисъл и подпомагат бъдещата работа на всеки учител, който може да ги адаптира към собствените си преподавателски практики.