Актуално

Ромите наваксват образователната си изостаналост

Данните от национално представително проучване на Тръста за социална алтернатива бяха представени в началото на 2021 г. с цел да се определи настоящият образователен и трудов статус сред ромските общности в България. В основата му са констатациите от идентично изследване, проведено през 2011 г. Някои ключови констатации:

• Делът на ромите, посещаващи училище, се е увеличил във всички възрастови групи в сравнение с 2011 г. Това показва, че броят на децата от ромската общност, които участват в образователната система, расте

• Посещаването на детска градина е тясно свързано с постигането на по-високи образователни резултати. Всяка година, прекарана в детската градина, увеличава шансовете за завършване на средно и висше образование.

• Отчита се също така и шесткратен ръст на дела на ромите с висше образование (от 0.4% през 2011 г. на 2.6% през 2019 г.)

Доходите на домакинствата са се увеличили в ромските общности, като по-високите образователни нива са силно свързани с по-високите доходи на домакинствата. През последното десетилетие са направени значими инвестиции в подобряване на достъпа до образование и образователните постижения на социално и икономически уязвимите групи в България. Изследването обаче предоставя данни, че сегрегацията между ромите и българите в училище се задълбочава. Почти всеки втори ученик от ромски произход посещава училище, в което преобладават ромите. Още от проучването тук: https://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Key%20Findings_BG.pdf

източник на снимката: http://socialachievement.org/en/