Актуално

Румъния: законопроект за забрана на сегрегацията в училищата

Законопроект, иницииран от Каталин-Замфир Манеа, член на Ромската партия, ще забрани сегрегацията в училищата в Румъния. Предстои неговото внасяне в парламента, като предварително е осигурена подкрепата на всички партии. Текстът цели да се забрани сегрегацията на деца в училищата въз основа на раса, етническа принадлежност, религия, социално-икономически статус или увреждане, като глобите за нарушителите варират до 100 000 леи ( 20 231 евро).

В допълнение към борбата с многобройните форми на дискриминация, усилията ще се насочат и към противодействие на сегрегацията на ромските ученици в румънските училища. Според мотивите към проектозакона:

„Забраната на сегрегацията чрез закон носи ползи не само за румънските граждани от ромски етнос, но и за цялото румънско и европейско общество. Предимство е фактът, че училището изгражда моралните ценности, насърчава пълноценното съвместно съществуване и междуетническия диалог.“

Източник