Актуално

Ръководство за осигуряване на приобщаване и равенство в образованието

Включването на всички учащи се и осигуряването на равни и индивидуални възможности за напредък в образованието на всеки човек все още е предизвикателство в почти всяка страна. Въпреки похвалния напредък, постигнат през последните две десетилетия за разширяване на достъпа до основно образование, са необходими допълнителни усилия за свеждане до минимум на пречките пред ученето и за гарантиране, че всички учащи в училищата и други учебни заведения се възползват от истинска приобщаваща среда.

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, която се фокусира върху това да не се изоставя никой, предоставя уникална възможност за изграждане на по-приобщаващи и справедливи общества. Процесът трябва да започне с приобщаващи образователни системи.