Актуално

Събития за изграждане на общност в Тисабо, Унгария

Унгарският партньор по проекта проведе за втори път събития за изграждане на общност в Тисабо.

Фокусът на събитието беше изследването на ресурсите на местната общност и техните проблеми. Аудиторията включваше учители, родители, представители на местната и малцинствената власт, образователни, младежки и социални специалисти.

Снимка от предишно събитие.