Актуално

„Целта е да се даде възможност на ромите да подобрят условията си на живот“ – Атила Штойка, правителствен комисар по ромските въпроси в Унгария

.

Само 49% от ромското население в Унгария на вързарст 20-64 години има работа, а 52% от ромите, на възраст 16-24 години са безработни, нито пък междувременно получават образование. Липсата на добро образование поставя гражданите от ромски произход в слаба позиция по отношение на конкурентоспособността им на трудовия пазар и ограничава перспективите за бъдещото им развитие.

За повече подробности за положението на унгарските роми вижте това видео.

С Google Chrome можете да прочетете интервюто на английски – кликнете тук.

Снимка: Тамаш Наги