Актуално

Eвропейските градове срещу сегрегацията в училищата

Иновативни решения за намаляване на сегрегацията

ECASS (EUROPEAN CITIES AGAINST SCHOOL ​SEGREGATION) е проект за обмен на знания между академични експерти в областта на образователното включване и изследванията на училищната сегрегация и политици с цел създаване, тестване и прилагане на иновативни решения за справяне с училищната сегрегация на местно ниво.

Училищната сегрегация се възпроизвежда и поради различния тип информация, до която семействата имат достъп. Тези различия са отчасти резултат от различните мотиви за даден избор, но също така са резултат от дисбаланси и неравностойно положение спрямо качеството на информацията, която семействата получават от училищата и от самите местни образователни власти. Докато някои семейства (предимно от средната класа) имат достъп и събират широка и обективна информация за училищната система и възможностите за избор, други семейства или не избират, или възпроизвеждат форми на културно подражание, което засилва процесите на концентрация на ученици от някои етнически малцинства в същите училища.

Как градовете могат да работят за намаляване на училищната дискриминация вижте във видеото на проекта

Едно от основните предизвикателства пред местните власти и образователните институции е да предоставят балансирана и адекватна информация на семействата относно различните характеристики на училищата с цел постигане на справедливо разпределение на уязвимите семейства сред всички училища. По-долу можете да се запознаете с идеи и примери за това как да се подобрят полезността и адекватността на информацията, която получават семейства на учениците .

INFORMATION POLICIES IN BARCELONA

INFORMATION POLICIES IN MILANO

INFORMATION POLICIES IN OSLO

Вижте повече за проект ECASS (EUROPEAN CITIES AGAINST SCHOOL ​SEGREGATION)

ECASS Project