Актуално

Работните групи на стратегическата рамка на ЕИП поемат ангажиментите си

Седем нови работни групи ще допринасят за процеса на политическо сътрудничество на ЕС в областта на образованието и обучението

Страните членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейската комисия имат обща визия за бъдещето на образованието и обучението.

Това ще бъде от полза за всички учащи, преподаватели и учебни институции, като гарантира приобщаващ достъп до висококачествено обучение и развитие на умения.

Различни механизми и инструменти допринасят за постигането на Европейското образователно пространство и обмена на информация между страните членки.

Работните групи

Основният форум за взаимно обучение ще бъдат седемте специални работни групи на стратегическата рамка на ЕИП.

Въз основа на резултатите от работните групи в Рамката „Образование и обучение 2020“ ще се разработи подходящ принос за превръщането на Европейското образователно пространство в реалност. Рамката „Образование и обучение 2020“ е част от новия цикъл на европейско сътрудничество в образованието и обучението (2021-2030) в съответствие със съобщението за Европейското образователно пространство и Резолюцията на Съвета от февруари 2021 г.

Седемте работни групи ще се съсредоточат върху следните теми:

 • Образование и грижи в ранна детска възраст
 • Училища, включително подгрупи на
  • Пътища към училищния успех
  • Образование за устойчивост на околната среда
 • Висше образование
 • Професионалното образование и обучение и зеленият преход
 • Обучение за възрастни – Разкриване на възможности за всички
 • Дигитално образование: учене, обучение и оценяване
 • Равенство и ценности в образованието и обучението

Какво правят работните групи?

Чрез работните групи представители на страни членки на ЕС, организации на заинтересовани страни и социални партньори се събират редовно, за да споделят информация за реформите в националните образователни политики и да вдъхновят положителни промени в целия ЕС.

Работните групи ще продължат до изтичането на настоящия им мандат през декември 2025 г.

Снимка и източник на информация: https://ec.europa.eu/education/news/eea-working-groups-start-work_bg