Нашите постижения

D1.1 Доклад от първоначалния етап от събиране на данни за последващ анализ на социалното въздействие

Този доклад представя резултатите от проучване на институции и учебни заведения за деца в неравностойно положение в страните партньори по проекта Inclusion4Schools, Албания, България и Унгария. Проучването се проведе в рамките на Задача 1.2 от първия работен пакет на проекта от януари до октомври 2021 г. Целта на проучването е да се подготви анализ на социалното въздействие, който да предостави цялостна картина на институциите, участващи в проекта и тяхната среда, с конкретни данни за опита, нагласите, целите и притесненията на участниците.