Проектни отчети

D6.3. Офлайн комуникационни материали

Резултат „D3.2 офлайн комуникационни материали“ е насочен към офлайн частта от комуникационната стратегия на проекта Inclusion4Schools. (целяща да представи стратегията на проекта с акцент върху повишаването на осведомеността за нашите дейности извън интернет.)

Офлайн комуникацията (в допълнение към  онлайн) служи за разпространяване на проектните послания до целевите групи, за достигане до широка обществена публика, за противопоставяне на сегрегацията и споделяне на знания за най-добрите практики за приобщаване, както и да предлага форум за дискусия за преодоляване на неравенствата в образованието. За постигане на целите на проекта е необходима стратегическа, ефективна и организирана комуникация.