D6.1. План за разпространение и ползване на резултатите от проекта

Резултат D6.1 Комуникационен и експлоатационен план е насочен към стратегията за комуникация на проекта Inclusion4Schools и представя стандарти за вътрешна и външна, онлайн и офлайн комуникация на проекта, служи също за цялостна концепция на дейностите за разпространение. Това е от решаващо значение за дългосрочното въздействие на проекта, тъй като той се стреми да направи съществена […]

1изтегляне на документ

D7.1 - План за осигуряване на качеството

Настоящият план описва процедурата, при която всички проектни задачи на Inclusion4Schools ще бъдат проверявани за качество по време на изпълнението на проекта. Планът за осигуряване на качеството определя процедурата на вътрешните прегледи на качеството и очертава връзката на тези процедури помежду си. Документът определя срокове, които трябва да бъдат спазвани от съответните партньори. Планът изброява […]

1изтегляне на документ