Тагове

кликнете върху таг за всички свързани новини, събития, дискусии и успехи

#online awareness conference digital educational inequality EEA focus group H2020 Horizon 2020 inequality international learning network RIA SMOOTH social excluson think tank work WorldChildren'sDay Албания бедност бедността в Словакия България включване вкрючване за училищата война Деца духовно здраве Европа Европейска комисия Енропейски съюз Ковид консорциум конференция коронавирус малцинства междинна среща местни власти начално образование образование образователен инструментариум образователни политики обучение обучение онлайн пандемичен партньорство партньорство училище-общност патньорство училище-университет подкрепа в образованието приобщаваща педагогика проект проект по Програма Хоризонт ромски ученици ромско население сегрегация Словакия социална интеграция социални неравенства социално включване специални образователни потребности специалнин нужди среща събитие териториални неравенства Украйна Унгария учене училище училище цифрова педагогика цифрово образование
Приобщаващото образование не е мисия невъзможна

Публикувано от: S.Daniel

21.11.2023

включване

вкрючване за училищата

Деца

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Събития за изграждане на общност в Тисабо, Унгария

Публикувано от: RCISD

15.11.2023

включване

образование

партньорство училище-общност

подкрепа в образованието

сегрегация

социални неравенства

Разделянето на ромски училищници във Франция - нарушение на принципа на равенството или етническа дискриминация?

Публикувано от: RCISD

06.11.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Украйна: Ново изследване на ромските деца в държавни грижи показва опасностите, породени от институционализацията по време на война

Публикувано от: S.Daniel

28.10.2023

включване

война

Деца

образование

сегрегация

Украйна

10 довода в полза на приобщаващите училища

Публикувано от: RCISD

19.10.2023

включване

Деца

образование

подкрепа в образованието

социални неравенства