Тагове

кликнете върху таг за всички свързани новини, събития, дискусии и успехи

#online awareness conference digital educational inequality EEA focus group H2020 Horizon 2020 inequality international learning network RIA SMOOTH social excluson think tank work WorldChildren'sDay Албания бедност бедността в Словакия България включване вкрючване за училищата война Деца духовно здраве Европа Европейска комисия Енропейски съюз Ковид консорциум конференция коронавирус малцинства междинна среща местни власти начално образование образование образователен инструментариум образователни политики обучение обучение онлайн пандемичен партньорство партньорство училище-общност патньорство училище-университет подкрепа в образованието приобщаваща педагогика проект проект по Програма Хоризонт ромски ученици ромско население сегрегация Словакия социална интеграция социални неравенства социално включване специални образователни потребности специалнин нужди среща събитие териториални неравенства Украйна Унгария учене училище училище цифрова педагогика цифрово образование
План за преодоляване на неравенствата и превръщане на училищата в Нови Пазар в притегателен център за всички деца

Публикувано от: RCISD

27.03.2024

вкрючване за училищата

образование

партньорство училище-общност

социални неравенства

Събития за изграждане на общност в Тисабо, Унгария

Публикувано от: RCISD

15.11.2023

включване

образование

партньорство училище-общност

подкрепа в образованието

сегрегация

социални неравенства

Ориентирани към общността подходи и практики в образованието - Международна конференция Inclusion4Schools 2023 г.

Публикувано от: RCISD

29.09.2023

включване

вкрючване за училищата

Деца

образование

партньорство училище-общност

сегрегация

социални неравенства

събитие

Общностно събитие в училище "Христо Ботев гр. Лом,

Публикувано от: Galin Borodinov

05.06.2023

вкрючване за училищата

партньорство училище-общност

събитие

Първо събитие за изграждане на общност в Тереске, Унгария

Публикувано от: RCISD

11.04.2023

Деца

образование

образователни политики

партньорство училище-общност

събитие