Тагове

кликнете върху таг за всички свързани новини, събития, дискусии и успехи

#online awareness conference digital educational inequality EEA focus group H2020 Horizon 2020 inequality international learning network RIA SMOOTH social excluson think tank work WorldChildren'sDay Албания бедност бедността в Словакия България включване вкрючване за училищата война Деца духовно здраве Европа Европейска комисия Енропейски съюз Ковид консорциум конференция коронавирус малцинства междинна среща местни власти начално образование образование образователен инструментариум образователни политики обучение обучение онлайн пандемичен партньорство партньорство училище-общност патньорство училище-университет подкрепа в образованието приобщаваща педагогика проект проект по Програма Хоризонт ромски ученици ромско население сегрегация Словакия социална интеграция социални неравенства социално включване специални образователни потребности специалнин нужди среща събитие териториални неравенства Украйна Унгария учене училище училище цифрова педагогика цифрово образование
Нашият проект е представен в специализирана платформа за образование

Публикувано от: RCISD

21.04.2024

Деца

образование

подкрепа в образованието

Насърчаване на многообразието и приобщаването в училищата в Европа

Публикувано от: RCISD

28.02.2024

включване

Деца

образование

подкрепа в образованието

социални неравенства

Приобщаващо учене през целия живот в градовете: Политики и практики за уязвимите групи

Публикувано от: RCISD

19.02.2024

Деца

образование

подкрепа в образованието

социални неравенства

Приобщаването в грижите и образованието в ранна детска възраст

Публикувано от: RCISD

06.02.2024

включване

Деца

образование

подкрепа в образованието

социални неравенства

Грижи и образование в ранна детска възраст при извънредни ситуации

Публикувано от: RCISD

29.01.2024

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

социални неравенства