Актуално

Информационен ден в Гърция

Международната конференция „Образователни практики за социално включване“ се проведе по-рано този месец в Гърция.

Тя събра изследователи, практици, учители, студенти, общини, граждански организации, активисти, журналисти и политици, за да представи практики от текущи проекти за социално включване, както и такива, насочени към младите хора, децата и образованието. Във фокуса на обсъжданията бяха потенциалът на образованието за подобряване на приобщаването и подпомагане процесите на вземане на политически решения в тази посока.

Бяха преддтавени иновативни методологии и инструменти за развитие на образователната среда, помагаща на децата и младите хора да действат като пълноценни хора. Чрез представянето и обсъждането на различни практики участниците получиха теоретична и практическа представа за логиката на споделянето и грижата за общите блага, съвместното участие в производството или предоставянето на знания, както и компетенциите, необходими за изграждане и укрепване идентичността на обикновения човек в образователната сфера и постигане на активно социално включване.

Практиките бяха разглеждани през призмата на социологията на образованието, детството и младежта, Комуникациите и технологиите.

Бяха проведени доклади, панели и семинари в следните области:

  • Образователни ценности и социална мобилност
  • Алтернативни педагогики и образователни ценности: конвергенции и различия
  • Екологични, урбанистични, културни, политически и технически аспекти на образованието
  • Изкуство, творчество и образование
  • Партньорско обучение и управление
  • Учителите и учениците като обикновени хора
  • Активно социално включване чрез неформални учебни пътеки
  • Активно слушане и разрешаване на конфликти в образователните общности

За допълнинтелна информация