Актуално

Наръчник “Социалното включване на учащите се”

Проектът за социално включване на учащите (The Social Inclusion of Learners / SoIL) представя някои от най-добрите методи за минимизиране на изключването в училищата, което засяга около 13 милиона деца в Европа. Чрез семинари, конференции и дискусии на кръгла маса проектът се стремим да обучи преподаватели от седем държави с тествани методи за приобщаващо преподаване и учене.

Проектът SoIL е двугодишно сътрудничество (12/2016 – 11/2018) на шест партньора. Трима от тях се фокусират върху ефективно индивидуализирано обучение: atempo (Австрия), Schools on the Move (Германия) и RIX Research & Media (Великобритания).

Наръчникът “Социалното включване на учащите се” включва 4 части:

  • Раздел 1: Мултимедийно застъпничество и универсален дизайн за обучение
  • Раздел 2: Променящи се училища
  • Раздел 3: Лесно за четене
  • Раздел 4: Дигитални инструменти

Научете повече тук: https://wiki.rixwiki.org/media/document/24070/doc/636870576650000000

Източник: Проект SoIL