Актуално

Ориентирани към общността подходи и практики в образованието – Международна конференция Inclusion4Schools 2023 г.

Съвместно с други проекти, финансирани от ЕС, Inclusion4Schools организира международна конференция, за изследователи, практици, журналисти и политици, за обсъждане на предизвикателствата и възможностите пред образованието за обръщане на неравенствата, преглед на  съществуващите наративи, национални компетенции и европейските инициативи за представяне добри практики, анализирани от текущите проекти, за подпомагане на процесите на вземане на политически решения. Това събитие предлага изключителна възможност за контакти с различни заинтересовани страни в цяла Европа.

Регистрацията за участници е отворена ТУК.

Програмата е достъпна ТУК

Конференцията ще се проведе в Будапеща, Унгария на 28 и 29 ноември 2023 г.

Място: CEU Auditórium, 1051 Budapest, Nádor utca 15.

По всякакви въпроси: inclusion4schools@rcisd.eu