Проектни планове

D7.1 – План за осигуряване на качеството

Настоящият план описва процедурата, при която всички проектни задачи на Inclusion4Schools ще бъдат проверявани за качество по време на изпълнението на проекта.

Планът за осигуряване на качеството определя процедурата на вътрешните прегледи на качеството и очертава връзката на тези процедури помежду си. Документът определя срокове, които трябва да бъдат спазвани от съответните партньори. Планът изброява резултатите от проекта, определя ролите и отговорностите на партньорите по проекта по време на изпълнението му. В него се описва процедурата, по която трябва да се провежда осигуряване на качеството за всички видове документи. Не на последно място, този план предоставя показатели за изпълнение, по които ще се оценяват дейностите по проекта.