Тагове

кликнете върху таг за всички свързани новини, събития, дискусии и успехи

#online awareness conference digital educational inequality EEA focus group Horizon 2020 inequality international learning RIA SMOOTH social excluson think tank work WorldChildren'sDay Албания бедност бедността в Словакия България включване вкрючване за училищата Деца духовно здраве Европа Европейска комисия Енропейски съюз Ковид консорциум коронавирус малцинства междинна среща местни власти начално образование образование образователен инструментариум образователни политики обучение обучение онлайн пандемичен партньорство партньорство училище-общност патньорство училище-университет подкрепа в образованието приобщаваща педагогика проект проект по Програма Хоризонт ромски ученици ромско население сегрегация Словакия социална интеграция социални неравенства социално включване специални образователни потребности специалнин нужди среща събитие териториални неравенства Унгария учене училище училище цифрова педагогика цифрово образование
Комисарят по правата на човека призова за радикална промяна за преодоляване на изключването на ромите в Чешката Република

Публикувано от: RCISD

01.03.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

сегрегация

социални неравенства

Проучване на училищните наставнически програми

Публикувано от: RCISD

28.02.2023

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

Разнообразие, справедливост и включване в образованието: какво е и защо има значение?

Публикувано от: RCISD

22.02.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Информационен ден в Гърция

Публикувано от: RCISD

17.02.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

Как се възпитава разбиране на другите и зачитане на различията

Публикувано от: RCISD

03.02.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

сегрегация