Тагове

кликнете върху таг за всички свързани новини, събития, дискусии и успехи

#online awareness conference digital educational inequality EEA focus group H2020 Horizon 2020 inequality international learning network RIA SMOOTH social excluson think tank work WorldChildren'sDay Албания бедност бедността в Словакия България включване вкрючване за училищата война Деца духовно здраве Европа Европейска комисия Енропейски съюз Ковид консорциум конференция коронавирус малцинства междинна среща местни власти начално образование образование образователен инструментариум образователни политики обучение обучение онлайн пандемичен партньорство партньорство училище-общност патньорство училище-университет подкрепа в образованието приобщаваща педагогика проект проект по Програма Хоризонт ромски ученици ромско население сегрегация Словакия социална интеграция социални неравенства социално включване специални образователни потребности специалнин нужди среща събитие териториални неравенства Украйна Унгария учене училище училище цифрова педагогика цифрово образование
Грижи и образование в ранна детска възраст при извънредни ситуации

Публикувано от: RCISD

29.01.2024

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

социални неравенства

Приобщаващото образование не е мисия невъзможна

Публикувано от: RCISD

21.11.2023

включване

вкрючване за училищата

Деца

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Разделянето на ромски училищници във Франция - нарушение на принципа на равенството или етническа дискриминация?

Публикувано от: RCISD

06.11.2023

включване

Деца

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства

Преодоляване на пропастта в образованието: решения за училища в бедни градски общности

Публикувано от: RCISD

22.09.2023

образование

образователни политики

Сегрегацията в училище - какво може да се направи? Обучителни материали

Публикувано от: RCISD

02.08.2023

образование

образователни политики

сегрегация

социални неравенства