Тагове

кликнете върху таг за всички свързани новини, събития, дискусии и успехи

#online awareness conference digital educational inequality EEA focus group Horizon 2020 inequality international learning RIA SMOOTH social excluson think tank work WorldChildren'sDay Албания бедност бедността в Словакия България включване вкрючване за училищата Деца духовно здраве Европа Европейска комисия Енропейски съюз Ковид консорциум коронавирус малцинства междинна среща местни власти начално образование образование образователен инструментариум образователни политики обучение обучение онлайн пандемичен партньорство патньорство училище-университет подкрепа в образованието приобщаваща педагогика проект проект по Програма Хоризонт ромски ученици ромско население сегрегация Словакия социална интеграция социални неравенства социално включване специални образователни потребности специалнин нужди среща събитие териториални неравенства Унгария учене училище училище цифрова педагогика цифрово образование
Информационен ден в Будапеща

Публикувано от: Anna

03.11.2022

включване

вкрючване за училищата

образование

образователни политики

социални неравенства

събитие

Неравенствата в учебните резултати и влиянието на образователните институции

Публикувано от: RCISD

04.10.2022

включване

образование

образователни политики

Методът Quiet Time и неговите ефекти за насърчаване на социалното включване

Публикувано от: RCISD

15.09.2022

Деца

образование

образователни политики

подкрепа в образованието

проект по Програма Хоризонт

Наръчник "Социалното включване на учащите се"

Публикувано от: RCISD

02.09.2022

educational inequality

включване

Деца

образование

образователен инструментариум

образователни политики

подкрепа в образованието

проект

социални неравенства

[Не]видимите социално-икономически бариери пред достъпа до задължително училищно образование

Публикувано от: RCISD

13.06.2022

България

начално образование

образование

образователни политики

ромско население

сегрегация

социална интеграция

социални неравенства

социално включване

териториални неравенства