Események

Második online fókuszcsoport – beszámoló

2022 november 23-án tartottuk második online fókuszcsoportos interjúnkat oktatási szakemberek részvételével, ezúttal nyíregyházi és környéki intézmények képviseltették magukat. A Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Tanárképző Központjának két oktatója, három tanárképzős hallgató, és nyolc pedagógus vett részt a beszélgetésen (hét iskola képviseletében).

A beszélgetés a hátrányos helyzetű tanulók (elsősorban a szegregált iskolába járó roma tanulók) nevelésének speciális feltételeit, a sikerességhez szükséges konkrét pedagógusi készségeket, képességeket járta körül. Megvizsgáltuk, hogy a tanárképzés szerkezete és tartalma milyen módon készíti fel jelenleg a hallgatókat a pedagógusi pályára, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókat nagy létszámban nevelő iskolákban. Javaslatokról, lehetőségekről beszélgettünk azzal kapcsolatban, hogy a tanárképzésnek hogyan kellene alakulnia annak érdekében, hogy a pedagógusok minél felkészültebben tudjanak dolgozni a gyerekekkel a mindennapokban.

A beszélgetés egyik legfontosabb állítása az volt, hogy a pályát megalapozó tanárképzés mellett nagyon fontos a pedagógusok folyamatos szakmai továbbképzése, a pedagógusnak muszáj felkészültnek lennie az állandó változásokkal kapcsolatban, például a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésének sajátosságaiban is.