Események

Műhelymunka a statisztikai adatokról Winterthurban

A budapesti, komarnoi, tiranai és szófiai think tank workshopok után a svájci Winterthurban rendezünk szakmai műhelymunkát.

A beszélgetés fő témái:

Az iskolai előnyöket és hátrányokat befolyásoló családi tényezőket bizonyos országokban az adminisztratív adatszolgáltatás részeként értékelik.

 • Mikor mérik fel a gyermeket nevelő család oktatási helyzetét?
 • Mikor mérik fel a gyermeket nevelő család munkaerő-piaci helyzetét?
 • Mikor mérik fel a gyermeket nevelő család anyagi helyzetét?
 • Mikor mérik fel a gyermeket nevelő családban előforduló betegségeket, fogyatékosságot, szenvedélybetegséget?
 • Mikor mérik fel a gyermeket nevelő család szocio-demográfiai helyzetét (gyermekhalandóság, gyermekszám, árvaság, válás, mozaikcsalád, többgenerációs család, krízisek)?

A NEM családi tényezőket , amelyek befolyásolják az iskolai előnyöket és hátrányokat, bizonyos országokban az adminisztratív adatszolgáltatás részeként értékelik.

 • Mikor mérik fel, hogy a tanuló etnikai, nyelvi kisebbséghez tartozik, bevándorló?
 • Mikor mérik fel, hogy az adott település hátrányos helyzetű?
 • Mikor mérik fel a településen belüli hátrányos helyzetű övezeteket?
 • Mikor mérik fel az iskolai létesítményket és felszereltségüket?
 • Mikor mérik fel egy osztály helyzetét az iskolán belül?
 • fMikor mérik fel a tanárok felkészültségét?
 • Mikor mérik fel, hogy az iskolát mennyire támogatja a környezte?

A résztvevők megbeszélik az adott országra jellemző helyzetet.

 • Sok helyen az iskolák kihasználják a törvény adta lehetőséget, hogy ne vegyék fel a hátrányos helyzetű gyermekeket, míg más iskolákban koncentrálódnak a hátrányos helyzetű gyermekek. Az adatszolgáltatási rendszer megfelelő információval rendelkezik erről?
 • Sok helyen az iskolák megkerülik a törvényi tiltásokat, és megtalálják a módját, hogy ne vegyék fel a hátrányos helyzetű gyermekeket, akik így más iskolákban koncentrálódnak. Az adatszolgáltatási rendszer megfelelő információval rendelkezik erről?
 • Sok helyen az iskolák kihasználják a törvényes lehetőségeket, hogy csoportokra osszák a gyerekeket, például a gyermekek teljesítménye alapján, vagy gyógypedagógiai csoportok indításával. Ez bizonyos csoportokban a hátrányos helyzetű gyermekek koncentrációjával jár. Az adatszolgáltatási rendszer megfelelő információval rendelkezik erről?
 • Sok helyen az iskolák megkerülik a törvényi tiltásokat, hogy szegregálják a gyermekeket az iskolán belül. Az adatszolgáltatási rendszer megfelelő információval rendelkezik erről?

A résztvevők megosztják tapasztalataikat arról, hogy a kutatók mennyire férnek hozzá az alábbi adatokhoz:

 • Népszámlálási adatok az egyén iskolai részvételéről,
 • Oktaátási statisztikák iskolai szinten,
 • Az önkormányzatok nyilvántartása a hátrányos helyzetű egyénekről,
 • Rendszeres, államilag finanszírozott, nagymintás kutatások (amelyek legalább a diákok és szüleik 10%-át vizsgálják)