Aktuálne

Konkrétne ciele I4S – 2/5

Ako sme sľúbili, budeme pokračovať v opise konkrétnych cieľov projektu inclusive4schools.

Poďte s nami!

2.– Cieľ I4S – Cieľom I4S je zlepšiť prístup a aplikáciu poznatkov a údajov o územnom / regionálnom a vzdelávacom vylúčení!