Rezultatet akademike-profesionale

Fillimi i Projektit

Megjithë krizën e Covid-19, projekti “Përfshirje për Shkollat” (Partneriteti Shkollë-Komunitet për përmbysjen  e pabarazisë dhe përjashtimit: Praktikat transformuese të shkollave të segreguara) Horizotn 2020 filloi me sukses më 1 nëntor 2020.